Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Короткостроковий творчий проект у середній групі дитячого садка, тема: «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Керівник проекту: Пашкова С. С.

Вид проекту:

Короткостроковий (1 тиждень), пізнавальний, творчий, груповий.

Учасники проекту:

Діти середньої групи, вихователі, батьки дітей.

Мета:

Збагатити знання дітей про експериментуванні, навчити застосовувати на практиці ці методи.

Завдання:

Виявити значення дитячого експериментування в системі виховання дітей.
Розширювати уявлення дітей про заходи довжини: умовна мірка, одиниця виміру.
Ознайомлення з вимірювальними приладами: лінійкою, сантиметровою стрічкою.
Вчити дітей вимірювати предмети різними способами,
показати дітям, що довжина одного і того ж предмета буде різними мірками однакової довжини, але різної щодо умовної мірки.
Познайомити дітей з умовними мірками для вимірювання довжини, об’єму, ваги.
Розвивати вміння використовувати умовні мірки в іграх і в побуті.
Виявити властивість предметів – масу; познайомити сч приладом для вимірювання маси – чашечными вагами; навчити способами їх використання.
Розвиток пізнавально-дослідницької та продуктивної діяльності.
Формування цілісної картини світу, розширення кругозору дітей.

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Очікуваний результат:

1.Здатність дитини до самостійного вирішення доступних пізнавальних завдань.
2.Уміння використовувати різні способи і прийоми пізнання.
3.Інтерес до експериментування у дітей.
4.Готовність до логічного пізнання.

Актуальність:

На сьогоднішній день тема проекту дуже актуальна. Пізнавально-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку – один з видів культурних практик, за допомогою яких дитина пізнає навколишній світ. Спостереження за демонстрацією дослідів і практичне вправу в їх відтворенні дозволяє дітям стати першовідкривачами, дослідниками того світу, який їх оточує. Дошкільникам властива орієнтація на пізнання навколишнього світу і експериментування з об’єктами і явищами реальності. Молодші дошкільнята, знайомлячись з навколишнім світом, прагнуть не тільки розглянути предмет, але й помацати його руками, мовою, понюхати, постукати їм і т. п. В цьому віці діти починають замислюватися про таких фізичних явищах, як замерзання води взимку, поширення звуку в повітрі і в воді, відмінності об’єктів навколишньої дійсності за кольором і іншим параметрам. Досліди, самостійно проведені дітьми, сприяють створенню моделі досліджуваного явища і узагальнення отриманих дієвим шляхом результатів. Створюють умови для можливості зробити самостійні висновки про ціннісної значимості фізичних явищ для людини і самого себе.

Етапи роботи над проектом:

Підготовчий етап:

Визначення теми проекту.
Формулювання мети та визначення завдань.
Підбір матеріалів по темі проекту «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»;
Консультація: «Створення умов для експериментування дітей вдома».
Складання плану основного етапу проекту згідно блочно-тематичного планування на тиждень, спираючись на сітку ННОД в даній віковій групі.

Основний етап

 
Про
Про

Мета, завдання
Створення умов з/м діяльність
НСД
ННОД
Взаємо-дейстие
з народите-лями

Очікуваний
результат

Я і дорослі.
Мета:
Збагатити знання дітей про експериментуванні.
Ннавчати застосовувати на практиці ці методи.
Подія: виміряємо все навколо «Самий, самий….» (створення книги рекордів).

4

н
е
д
е
я

Е
до
з
п
е
р
і
м
е
н
т.

д
е
я
т
е
л
ь
н
про
з
т
ь

Х
у
д.

т
в
про
р
год
е
з
т
в
про

Вчити дітей
вирізати круги
способом последоват. закруглення чотирьох
куточків квадрата. Урізноманітнити
і збагачувати
аппликативную
техніку.
Розгляда-вання
ілюстрацій
птахів, калюж.
Плакат «Пори року» Технологи-чна карта
малювання «Горобці»
Спостереження за купаються в калюжі горобцями Читання віршів про весну, калюжах. Ліплення «Горобчики»
Аплікація
«Горобці
в калюжах»

Удосконалюють
навички вирізування
кіл.

Вчити дітей
використовувати різні техніки при створенні зобразить.
робіт за допомогою фарб
Пензлики, фарби, вода, палітра для змішування фарб
Вчити дітей змішувати фарби Малювання кляксография
Малювання
«по мокрому»

Малювання «Кляксо-графія»
Діти намагаються
малювати красиво

П
про
з
н
а
н
і
е

Математика
Розширювати
подання
дітей про заходи довжини: умовна мірка, одиниця виміру
Познайомити з виміряє. приладами:
лінійкою, сантиметровою стрічкою Вчити дітей вимірювати предмети різними способами, показати
дітям, що довжина одного
і того ж предмета буде різними мірками однакової довжини, але різної щодо умовної мірки
Умовні
мірки для вимірювання довжини
(метр,
рулетка,
палички,
рука, крок)
Довжина,
о. с. «Вимір
столу різними мірками»
«Вимір
довжини групи різними
мірками»
«Вимірювання зросту дітей» «найвищий у групі», «довге волосся», «Найдовша спідниця» і т. д.
Чим можна виміряти довжину? «Виміряємо
все навколо»
Виміряти в домашніх умовах довжину кімнати кроками дитини, кроками батьків
Діти намагаються міряти одинак. предмети різними умовними мірками

Екологія
Продовжувати спостереження
за пророщуванням гороху
і цибулі в куточку природи з фіксацією результату в календарі спостережень
Альбоми для проведення спостережень
Спостереження і фіксація
результатів
у куточку
природи за посадженими рослинами

Посадка в домашніх умовах спільно з дітьми
«Мій
город»
Вдалі сходи посаджений. культур

З
про
ц
і
а
л
і
з
а
ц
і
я

Познайомити дітей з
умовними мірками для вимірювання
довжини, об’єму, ваги
Розвивати вміння
використовувати умовні
мірки в іграх
та в побуті
Виявити властивість
предметів – масу; познайомити з
приладом для
вимірювання
маси –
чашечными вагами;
навчити способами їх використання
Необхідні прилади
для проведення
експериментів з водою (банку, стакан, кухоль, ложка)
Вода – ігри з водою (Фонтан,Басейн, Озеро,
Експерименти з захованими і плаваючими предметами).
Переливання води – вимірювання об’єму за допомогою різних мірок
Експерименти з водою
Що таке маса?

Уявлення про правила поведінки
у природі

Б
е
з
про
п
а
з
н
про
з
т
ь

Ознайомлювати
дітей з правилами безпеки при
проведення експериментів
і вчити дотримуватися
їх

Бесіда «Правила поведінки при проведенні експериментів»

Дотримуються правил особистої безпеки

До
про
м
м
у
н
і
до
а
ц
і
я

Розвивати діалогічну
мова:
вчити
формулювати
питання, знаходити
на них відповіді, розвивати
вміння домовлятися
про зміну місць у грі самостійно витягнути кліща., але під наглядом
вихователя
Рассматр. ілюстрацій «Магазин»
О. С. «Як треба себе вести в магазині» О. С. «Що можна купити в магазині»
Бесіда «Як дізнатися вага товару»
«Чим розплачуються за куплений товар»
СРІ Магазин (правила
ввічливого поводження
один до одного)

Діти вступають в діалог, домовляються, самостійно грають

З
д
про
р
про
в
ь
е

Викликати бажання дітей дізнатися свою вагу,
вчити вимірювати свій
вага з допомогою різних ваг
Підлогові
терези (электоронные, медичні)
О. С. «Виміряємо свою вагу» Бесіда «Чому вага різний?» О. с.«За допомогою чого виміряти свою вагу»

Т
р
у
д

Познайомити дітей з професією «Продавець»
вчити дітей створювати спільними
зусиллями місце для організації гри Виховувати дбайливе ставлення до предметів, які необхідні для даної гри
Атрибути для СРІ «магазин» (вага, довжина)
Сюжетно–рольова гра «магазин» СРІ «магазин»

Атрибути
для СРІ «Магазин»
Діти розуміють правила гри і активно в них беруть участь

Год
Х
Л

Познайомити з творами
Р. Остера, вчити
співвідносити
переглянутий
мультфільм з текстом твору, а також з ілюстраціями в
книзі до даного твору
Книги Р. Остера «38 папуг», «Кошеня на ім’я Гав», «Зарядка для хвоста», «Ненагладное посібник»
Бесіда за твором. Обігрування ситуацій. 38 папуг Виставка книг Р. Остера

Робота з батьками – консультування по темі.
«Створення умов для експериментування дітей вдома», «Експериментуємо вдома».

Заключний етап:

Створення альбому «Виміряємо все навколо».
Складання портфоліо проекту.

Проміжний звіт підготовчого етапу проекту

Перший етап проектування – підготовчий, за період даного етапу:

Даний етап реалізовувався протягом трьох днів.
Визначення теми проекту.
Формулювання мети та визначення завдань.
Підбір матеріалів з теми проекту.
Складання плану основного етапу проекту.
нею, за минулий термін організували:
Складено план основного етапу проектування.

Проміжний звіт основного етапу проекту

Даний етап реалізовувався протягом 1 тижня, за минулий термін організували:
Реалізація теми тижня «Експериментування».

Проміжний звіт заключного етапу проекту

На заключному етапі проектування, який тривав 1 день:
Створення фотозвіту за прожитого темі тижня «Наші експерименти».
Складання портфоліо проекту.
Проект вирішено повністю, діти з великим інтересом брали участь в освітній діяльності, матеріал підготовлений дітьми був прийнятий і засвоєний. Результатом залишилися задоволені всі.

Реалізація теми тижня «Експериментування»

Понеділок

1. Залучення в діяльність:

Бесіда «Час» (калюжі).
НСД за ОО «Соціалізація». Експериментування з водою (обсяг). Переливання води – вимірювання об’єму за допомогою різних мірок.

2. Прожиття теми тижня:

ННОД за ОО «Художня творчість» Аплікація «Горобці в калюжах».
ННОД за ОО «Музика».
НСД за ОО «Соціалізація» Ігри з водою (Фонтан, Басейн, Озеро, Експериментуємо з захованими і плаваючими предметами.) .
НСД за ОО «Безпека» Знайомити дітей з правилами безпеки при проведенні експериментів і вчити дотримуватися їх.
Створення сторінки «Ми експериментуємо з водою».

Вівторок

ННОД за ОО «Пізнання – Математика» Довжина.
Перегляд мультфільму «38 папуг»,
Чим можна виміряти довжину?
О. с. «Вимір столу різними мірками»; «Вимірювання довжини групи різними мірками»; «Вимірювання зросту дітей».
Створення сторінки «Виміряємо все навколо»: «найвищий у групі», «довге волосся», «Найдовша спідниця» і т. д.

Середа

ННОД за ОО «Соціалізація» Що таке маса?
НСД за ОО «Здоров’я» О. С. «Виміряємо свою вагу»; Бесіда «Чому вага різний?»; О. с. «За допомогою чого виміряти свою вагу».
Створення сторінки «Наш вагу».

Четвер

ННОД за ОО «Комунікація» СРІ Магазин (правила ввічливого звертання один до одного) – вміння зважити, виміряти.
Створення сторінки «Ми граємо в магазин».
Створення сторінки «Самостійне експериментування».

П’ятниця

ННОД за ОО «Художня творчість» Ігри з фарбами.
НСД за ОО «ЧХЛ» твори Р. Остера.
Обігрування ситуацій з творів.
Створення сторінки «Самостійне експериментування».
Віртуальне прожиття теми.
Створення фотозвіту «Наші експерименти».

Понеділок (соціалізація)

Ігри з водою

Вони не тільки надзвичайно захоплюючі, але і дуже корисні: діти отримують можливість встановлювати фізичні закономірності, опановувати уявленнями про зміну речовини, пізнавати його властивості та можливості. Зрозуміло, ігри з водою проводяться не щодня, оскільки потрібне спеціальне обладнання: велика ємність, наповнена водою, безліч дрібних предметів – пляшки, склянки або миски. Під час ігор обов’язковий коментар: педагог звертає увагу на те, як ведуть себе у воді предмети з різних матеріалів, різного розміру і ваги, з отворами або без. Після таких ігор доводиться довго наводити порядок. Проте не забуваймо: діти отримують від цих дослідів масу корисних вражень.
Експериментуємо з захованими і плаваючими предметами.
Іграшки не тільки опускають у воду, але і виловлюють з неї ті, які плавають на поверхні. Спробуйте разом з дітьми пройти цей досвід з предметами з різних матеріалів.
Метал – звичайна ложка або інші предмети (по закінченню досліду головне – не забути висушити їх і покласти на місце).
Дерево – ложка, миска та ін. (По закінченні досвіду також не забути протерти предмети, щоб вони не зіпсувалися від вологи).
Пластмаса – будь-які предмети або іграшки.
Гума.
Тканина – шматочки різних тканин, різного розміру, по-різному вбирають воду.
Папір і картон різної щільності, різного розміру, по-різному вбирають воду: повністю або з країв, швидше або повільніше.
Губки різних розмірів – поролонові, гумові: плаваючі, вбираючи воду, тонуть. Діти можуть набирати ними воду, віджимати їх, витирають ними (як промокальним папером) мокру поверхню.

Вода

Ігри з водою, переливання і брызгание особливо улюблені дітьми. Такі ігри можна затівати не тільки під час купання, але і при будь-якій можливості.

Переливання води

Приготуйте пластикові пляшки, пляшки, стаканчики, мисочки та інші ємності різних розмірів (вся посуд повинна бути небитким). Разом з малюком наповнюйте їх водою з-під крана: «Буль-буль, потекла водичка. Ось порожня пляшка, а тепер повна». Переливати воду з однієї посудини в іншу.

Фонтан

Якщо підставити під струмінь води ложку або пляшечку з вузьким горлечком, виходить «фонтан». Зазвичай такий ефект приводить дітей у захват: «Пш-ш-ш! Який фонтан повчився – ура!» Підставте пальчик під струмінь «фонтану», спонукайте дитину повторити дію за вами.

Басейн

Наповнивши таз водою, організуйте гру в «басейн», в якому навчаються плавати іграшки (для цього використовуйте пластмасових пупсів): «Ось наші лялечки прийшли в басейн. Який великий басейн! У басейні вчаться плавати – ось так. Попливли!»

Озеро

Наповніть великий таз водою – тепер це «озеро», в якому плавають рибки або качечки: «Ось яке глибоке озеро – багато води! В озері плавають качки. Ось мама качка. А ось її дітки – маленькі каченята. «Кря-кря-кря! – каже качка. – Діти, пливіть за мною!» Ось качечки вийшли на бережок і гріються на сонечку». Придумуйте свої історії.

Художня творчість № 2 (п’ятниця)

Ігри з фарбами

На розвиток пізнавальної активності спрямовані і деякі експерименти з фарбами. Змішуючи їх у різних поєднаннях, отримуючи нові кольори і відтінки, діти відкривають нові властивості кольору, його нові можливості. Однак для цих ігор буде потрібно спеціальний матеріал: фарби, пензлики, клейончасті фартухи, стаканчики, наповнені водою, клейонки на стіл.

Кольорова вода

Для проведення гри потрібні акварельні фарби, пензлики, 5 прозорих пластикових стаканів (надалі кількість склянок можна збільшити).Розставте склянки в ряд на столі і наповніть водою. Візьміть на пензлик фарбу одного з основних кольорів – червону, жовту, синю, зелену (можете починати з улюбленого кольору дитини, якщо такий є, це допоможе залучити дитину в гру) і розведіть в одному зі склянок. Коментуючи вголос свої дії, постарайтеся привернути увагу дитини, внесіть елемент «чарівництва»: «Зараз візьмемо на пензлик твою улюблену жовту фарбу, ось так. А тепер… опустимо в склянку з водою. Цікаво, що вийде? Дивись, як красиво!»

Змішуємо фарби

Змішуючи фарби, ми отримуємо можливість створювати нові кольори. Для цього можна зливати воду різних кольорів в одній склянці, або розчиняти у склянці з чистою водою по черзі кілька фарб, можна змішувати фарби, використовуючи палітру. Так, з жовтого і червоного кольорів одержуємо жовтогарячий, синього і жовтого – зелений, з червоного і синього – фіолетовий і т. д.

Малювання на мокрому аркуші

Незабутні відчуття може подарувати процес малювання акварельними фарбами на мокрому аркуші. Для цього на стіл або на підлогу постеліть клейонку. Намочіть щільний аркуш паперу для акварелі (пензликом або просто зануривши в тазик з водою) і покладіть на клейонку, пригладив губкою. Занурте пензлик в одну із фарб і обережно проведіть по папері. Продовжуйте, використовуючи інші кольори. Як би випадково можна провести по малюнку пензликом з одного водою, без фарби – вода створить на аркуші ніжні, розмиті, світлі відтінки.

Фотозвіт до проекту:

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Проект «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Завантажити паспорт короткострокового творчого проекту в середній групі дитячого саду, тема: «Розвиток пізнавального інтересу у дітей через експериментування»

Подобається? Поділіться з друзями:
Відповіді на питання