Творчо-дослідницький проект в старшій групі дитячого садка, тема: «Аерокосмічний салон»

Керівник проекту: Е. Т. Чусовлянкина, МДОУ Ергачинский дитячий садок.

1. Навчальний предмет, в рамках якого проводиться робота над проектом

Гурткова діяльність по розділу освоєння елементарних науково–природничих уявлень дітей старшого дошкільного віку.

2. Розділи програми близькі за темою проекту

Дитина у світі образотворчого мистецтва.
Дитина пізнає предметний світ, прилучається до праці.
Розвиваємо мовлення дітей.
Перші кроки в математику.
Дитина входить у світ соціальних відносин.

3. Вік дітей, на яких розрахований проект

Старший дошкільний вік.

4. Склад проектної групи

Педагог, діти і батьки старшої групи.

5. Тип проекту

Творчо-дослідницький проект, середньої тривалості.

6. Замовник проекту

Колектив батьків і дітей старшої групи.

7. Мета проекту (практична і педагогічна цілі)

Взаємодія з батьками у питаннях впливу макрофакторів на соціалізацію старших дошкільників.

8. Завдання проекту

(2-4 завдання, акцент на розвиваючих завдань).

Активізація творчого потенціалу батьків.
Залучення батьків до співпраці з ДУ.
Розвиток пізнавального і дослідницького інтересу старших дошкільників.
Поповнення словникового запасу дітей старшого дошкільного віку.
Забезпечення сприятливого, емоційно насиченого позитивного клімату в групі та у взаєминах між сім’єю та працівниками дошкільного закладу.
Розвиток комунікативних вмінь і навичок дітей, вміння співпрацювати і відставати свою точку зору, брати участь у дискусії.

9. Питання проекту

(Три-чотири найважливіших проблемних питання по темі проекту, на які необхідно відповісти учасникам в ході його виконання).

Батьки – у процесі спільної діяльності з дитиною виготовити модель космічної техніки і презентувати її.
Діти – як передається сигнал із супутника; з чого можна побудувати космічну техніку, як діє сила Земного тяжіння; що має знати людина, відлітаючий в космос.
Педагог – залучення батьків до проектно – дослідницької діяльності.

10. Необхідне обладнання

Обладнання для експериментування.
Матеріали для продуктивної діяльності.
Дидактичні ігри по темі проекту.
Картотека дослідів для дітей старшого дошкільного віку.

11. Анотація

(Актуальність проекту, значимість на рівні дитячого садка і соціуму, особистісна орієнтація, виховний аспект, короткий зміст)

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти знову актуалізується проблема оновлення методів навчання, виховання і розвитку дошкільника, одним з таких методів є метод проектів. Назва нашого проекту «Аерокосмічний салон».

Значимість проекту для всіх його учасників:

У дітей формуються навички самостійності, активності, ініціативності у пошуку відповідей на питання, експериментуванні, і застосування своїх навичок в іграх і практичної діяльності.
Педагоги опановують новий метод організації насиченою дитячої діяльності, який дає можливість розширити освітній простір, надати йому нові форми, ефективно розвивати творче і пізнавальне мислення дошкільника.
Батьки розширюють можливості співпраці зі своїми дітьми, прислухаються до їхньої думки. залучаються не тільки у виховно-освітній процес своєї групи, але і процес розвитку дошкільної установи.

У плані вирішення виховних завдань цей проект створює об’єктивну передумову для виховання планетарного мислення і толерантного ставлення людей Землі один до одного.
 
В нашій групі вже третій рік функціонує гурток «Звіздарі», основна мета якого-розвиток пізнавального науково – дослідницького інтересу і планетарного мислення. В рамках гурткової діяльності та взаємодії з батьками розробили проект «Аерокосмічний салон», в процесі реалізації якого з дітьми вирішували питання з чого може бути побудований реальний космічний об’єкт. Діти знайомилися з властивостями різноманітних матеріалів. Батьки допомогли організувати виставку предметом з різних матеріалів. Далі дітям пропонувалося відповісти на запитання «Що повинен знати людина, яка летить у космос?». Батьки допомагали проводити і фіксувати експерименти. Потім на творчих вечорах спільно з батьками виготовляли моделі космічної техніки і декорації для оформлення залу до презентації. Даний проект рекомендується використовувати з метою збагачення пізнавального науково – дослідницького інтересу старших дошкільників.

12. Передбачувані продукти проекту

Зовнішні продукти:

Музей космічної техніки.
Презентація Аерокосмічного салону.
Сімейна газета «Аерокосмічний салон».

Внутрішні продукти:

Розвиток творчо-дослідницьких здібностей дошкільнят.

13. Етапи роботи над проектом

(Для кожного етапу вказати форму, тривалість та місце роботи дітей, зміст роботи, вихід етапу).

Підготовчий етап:

Термін проведення: один тиждень.

Визначення теми проекту.
Сформулювати цілі і завдання.
Формування проектувальної групи.
Розподіл прав і обов’язків.

Вивчення методичної літератури:

Л. Морозова «Метод проектної діяльності в дошкільному освітньому установі» – Науково – методичний журнал для педагогів і батьків «Дитячий садок від А до Я» № 2 2006.
М. Ємельянова «Організація дослідницької діяльності дітей дошкільного віку» – Науково – методичний журнал для педагогів і батьків «Дитячий садок від А до Я» № 2 2006.
Е. Євдокимова «Проект як мотивація до пізнання» – Дошкільне виховання № 3 2003.
С. Ледньова «Подорожуємо, граємо, пізнаємо і розвиваємо!» – Дошкільне виховання №4 2005.
Н. Рижова «Екологічний проект «Здрастуй, дерево» – Дошкільний воспитение№3 2002.
С. Кучина С. Гецевич «Давайте любити Землю!» – Дошкільне виховання № 7 2004.
Ст. Ашикова «Азбука світу» – Дошкільне виховання №4 2006.

Основний етап:

Термін проведення: три тижні.

Провести опитування дітей по темі аерокосмічного виховання.
Проведення діагностичних бесід з метою виявлення знань дітей в даній області.
Складання моделі проекту.
Організувати виставку ілюстрацій для батьків «Моделі космічної техніки».
Організація випуску сімейних газет на тему: «Небо», «Незвідане поруч», «Космос і людина», «Практикум – Шолом для космонавтів», «Своя Луна».
Проведення щоденної дослідницької діяльності.
Організація розвивального середовища за планом проекту.
Реалізація моделі проекту у спільній та гурткової діяльності.
Створення ігротеки дидактичних, рухливих, настільно – друкованих та розвиваючих ігор по темі освоєння космічного простору дітьми дошкільного віку.
Створення «Зоряної бібліотеки» за матеріалами енциклопедії «Все про Все».
Підбірка літературного додатку до проекту.

Завершальний етап:

Термін проведення: один тиждень.

Презентація аерокосмічного салону.
Незалежна експертиза проекту завідуючої дитячого садка.
Визначення нових тем проектування.
Трансляція проекту на районному МО завідуючих і методистів «Проектно–дослідницька діяльність».

14. Орієнтовний розподіл ролей в проектній групі

Вихователь організовує дослідницьку діяльність, презентацію аерокосмічного салону.
Діти – беруть участь у дослідницькій діяльності; вносять свої пропозиції до оформлення залу до презентації, виготовлення моделей космічної техніки; представляють свою модель на презентації.
Батьки разом з дітьми – виготовляють модель космічної техніки та беруть участь у презентації «Аерокосмічного салону» відвідують «Творчі вітальні», поповнюють виставку предметів з різних матеріалів, організовують дослідницьку діяльність з дітьми.
Батьківський комітет – організовує оформлення залу до свята, чаювання і випуск сімейних газет по даній темі.
Адміністрація дитячого садка виробляє закупівлю сувенірів для заохочення учасників презентації.

Завантажити паспорт творчо-дослідницького проекту в старшій групі дитячого садка, тема: «Аерокосмічний салон»

Соц закладки
Соц закладки