Паспорт короткострокового творчого проекту в середній групі дитячого саду, тема «Вершки-корінці»

Автор: Катерина Тимофіївна Чусовлянкина, вихователь МДОУ «Ергачинский дитячий садок».

Тип проекту:

Короткостроковий, груповий, творчий.

Профіль знань:

Основний розділ «Розвиваємо мовлення дітей», розділи близькі по темі проекту «Перші кроки в математику», «Дитина у світі художньої літератури і образотворчого мистецтва».

Характер участі дитини в проекті:

Учасник від зародження ідеї до отримання результату.

Склад проектної групи:

Керівник проекту, педагог – Катерина Тимофіївна Чусовлянкина і група середнього дошкільного віку «Зірочки».

Мета проекту:

Формування вміння кодувати інформацію в мнемотаблице.

Завдання проекту:

Активізація творчого мислення дітей.
Формувати у дітей уміння уважно слухати розповідь дорослого; виробляти навчальні навички (відповідати на запитання, уміти слухати відповіді інших дітей, не перебивати мовця).
Розвиток пізнавального інтересу.
Поповнення словникового запасу дітей середнього дошкільного віку.
Розвиток вміння орієнтуватися на аркуші паперу, записувати інформацію зліва на право.
Розширення знань про те звідки прийшов хліб, закріплювати в словнику дітей іменники «пшениця», «колоски», «сніп», «зерно», «борошно», «тісто».

Актуальність проблеми:

У групі другий рік функціонує гурток «Сказкино». В процесі роботи гуртка апробується авторська програма додаткової освіти «Від казки до казки», яка спрямована на розвиток мислення молодших дошкільнят з допомогою мнемотехніки, розвиток з допомогою графічної аналогією, а також з допомогою заступників вміння розуміти і розповідати знайомі казки, розвиток мовлення.

Діти середнього дошкільного віку вміють читати інформацію закладену в мнемодорожках і мнемотаблицах, мають навички кодування реальних образів у символи і назад, здатні перекодувати доступну віком інформацію. На даному етапі роботи з мнемотехнікою перед педагогом позначилася проблема «Потрібно навчити дітей записувати інформацію в таблиці самостійно». Таким чином, при знайомстві з казкою «Мужик і ведмідь» під час подорожі в село «Сказкино» вихователь розповіла дітям казку, провела бесіду за змістом твору і запропонувала дітям самостійно колективно переказати казку. Діти, зробивши кілька спроб і зрозумівши, що втрачають деякі важливі події твору, попросили вихователя допомоги у вигляді підказки – таблиці, на що педагог повідомила, що таблицю підготувати не встигла і в неї є тільки чисті розкреслені на великі прямокутники листи. Задавши запитання дітям «Що ж нам робити?», педагог отримала відповідь дітей, що дошкільнята хочуть самі заховати казку в таблицю. Так народилася ідея проекту.
Даний проект доцільно використовувати для розвитку мислення середніх дошкільнят.

Забезпечення проектної діяльності:

Програма додаткової освіти «Від казки до казки».
О. А. Новицька «Конспекти комплексних занять по казкам з дітьми 4-5 років» З-П «Паритет», 2007 р.
Конспекти спільної й організованої діяльності.

Очікуваний результат:

Зовнішні продукти:
Мнемотаблица до казки «Мужик і ведмідь»

Внутрішні продукти:
Закріплення вміння кодувати образи в символи.

Етапи роботи над проектом:

Підготовчий етап:
Визначення теми проекту.
Формулювання мети і розбивка на віяло завдань.

Основний етап:
Проведення організованої діяльності.

Заключний етап:
Трансляція результатів батькам.

Завантажити паспорт короткострокового творчого проекту в середній групі дитячого саду, тема «Вершки-корінці»

Соц закладки
Соц закладки