• Прийшовши до влади, більшовицька партія почала проводити політику, яка згодом була названа «Політикою військового комунізму». В її рамках були насильно приєднані багато території, однак вона не допомогла вирішити економічну кризу, яка панує в країні, а навпаки, посилила його. Нова економічна політика СРСР коротко характеризувалася комуністами як «відступ до капіталізму». Спроба її введення припала на 1921-1922 роки. Приватна власність, на думку комуністів, була одним з найбільших зол, саме її існування було огидно їх ідеології, тому запуск НЕП був сприйнятий в багнети.
  • Ленін стверджував, що головне завдання Непу – це встановлення міцних дружніх зв’язків між селянами і робочим класом. Це був досить вдалий хід, який дозволив країні пережити важкий період. Перехід до неї був проголошений на десятому з’їзді РКП(б), який відбувся в березні 1921 року. Вона передбачала запровадження нового прибуткового податку на селян, відкривала доступ до вільної торгівлі. Приватні підприємства малих і середніх розмірів було дозволено здавати в оренду, був дозволений найм робочої сили. Карткова система була скасована, послуги стали плановими, а промислові об’єкти були переведені на самоокупність і госпрозрахунок.
  • Централізацію управління народним господарством спростили, підприємства отримали можливість самостійно планувати свою виробничу діяльність. Для того, щоб розширити виробництво запровадила заохочувальну систему оплати праці, що дозволило підняти зацікавленість робітників для підвищення їх кваліфікації, і виробництв для випуску продукції високої якості. У жовтні 1921 року знову почав діяти Держбанк, під його контроль потрапила мережа кооперативних банків та інших фінансових структур.
  • У 1922 році в результаті грошової реформи почався випуск радянського червінця, валюта була визнана на міжнародному ринку, її вартість була дорівнює шести доларам США. Вона діяла до 1924 року, і мала дуже позитивний вплив на економічний стан СРСР – населення змогло зберегти свої заощадження, громадяни Союзу зуміли створити накопичення, а більшовики продемонстрували свою здатність не тільки руйнівний, але і до позитивного впливу на економіку. Однак описують історію НЕП в СРСР коротко, так як вже в 1925 році було взято курс на відмову від цієї політики, в результаті чого почалася криза хлібозаготівель.
Соц закладки
Соц закладки