• Згідно популярному припущенням, іранські племена колись відділилися від народів індоєвропейської групи, тому їх культура несе в собі немало рис, властивих культурі древніх індійських народів. У другому тисячолітті до н. е. ці племена переселилися до північного узбережжя Перської затоки. Це припущення ґрунтується на тому, що іранці вважали деяких індійських божеств, а розповіді, описані в священній книзі Авеста, теж мають багато спільного з індійською культурою.
  • Певні зміни в іранській культурі прийшли з царювання династії Ахеменідів в 6 столітті до н. е. Хоча утворилася держава Персія була дуже агресивною, і постійно здійснював грабіжницькі походи, в тому числі у Скіфію і Грецію, підкореним народам дозволялося сповідувати свою релігію і жити за своїми законами. Саме перси звільнили ізраїльтян з вавилонського полону, дозволивши їм повернутися на батьківщину.
  • До вторгнення Олександра Македонського Персія перетворилася у величезну імперію. Жителі імперії користувалися арамейською мовою, основним джерелом інформації про те періоді були глиняні таблички та інші види записів. Під час правління Кіра, Камбіза і Дарія I імперія захопила Мідію, Вавилон та Єгипет. Перси, на відміну від ассірійців, не займалися пограбуванням підкорених міст і народів – у кожному приєднаному регіоні створювалися умови, необхідні для розвитку економіки, а місцеві народи продовжували жити за своїми звичаями. У 518 році з-за постійних повстань Дарій I реформував управління державою, що дозволило розвинути торгівлю і підняти середній рівень життя.
  • В 4 столітті до н. е. Персію розбив Олександр Македонський, в результаті у багато підлеглі міста прийшла грецька культура. Однак незабаром після смерті великого завойовника, території Македонії розбилися на множинні елліністичні держави, а на території Ірану сформувалося Парфянське держава, продовжуючи сповідувати Зороастризм, і зберегло культурну самобутність іранців.
  • Корінні зміни в іранській культурі відбулися з Арабським завоюванням в 7 столітті н. е. Зороастризм знищувався, велика частина культурної спадщини Персії династії Сасанідів знищувалася і піддавалася забуттю, після чого культура стародавнього Ірану була практично забута.
Соц закладки
Соц закладки