Конституція СРСР 1977 коротко – це нормативно-правовий документ, що має найбільшу юридичну силу в державі, і діяв з 7-го жовтня 1977 року аж до розпаду Союзу 1991 року. Перша редакція цього документа практично не змінила чинний лад в державі. Але трудові колективи увійшли в число громадських організацій, дозволених державою, разом з тими, які створювалися комуністичною партією.

Ради депутатів трудящих змінили назву, ставши радами народних депутатів. Також в шостий статті документа закріплювалася влада комуністичної партії.
Новий документ вищого рівня почали розробляти ще в 1962 р. згідно з рішенням Верховної Ради, Хрущов очолив комісію, завданням якої була розробка нового проекту Конституції. Пізніше ідея зазнала нового обговорення, і було вирішено створити ще дев’ять додаткових комісій для спрощення процесу. Влітку 1964 року документ був розроблений проект був доповнений докладними поясненнями. У новому документі містилося 276 статей, однак тоді він прийнятий не був і був відправлений на доопрацювання.

У 1964 р. замінив Брежнєв Хрущова, однак це не прискорило розробку документа. Лише 7 жовтня 1977 р. документ прибув. В преамбулі Конституції автори оцінили досягнення радянського народу за шістдесят років після завершення Жовтневої Революції. Сформоване суспільство вони оцінили як соціалістичне, що пройшло через необхідні етапи розвитку. Автори назвали це одним з обов’язкових етапів просування до побудови комунізму. При цьому в документі зазначається, що Конституція будується на тих же принципах, що і інші подібні документи.

У першому розділі встановлювалися базові принципи соціалістичного державного ладу, а також ключові ознаки соціалістичного суспільства. Конституція оголошувала СРСР соціалістичною загальнонародною державою, створеним для вираження волі і представлення інтересів трудящих, представників інтелігенції та вихідців з націй, представлених в державі. Надавши громадянам право створювати громадські організації, не контрольовані комуністичною партією, документ не давав можливості створення альтернативної політичної сили. Відповідну поправку прийняли в 1990 році. З розвалом Союзу документ втратив свою юридичну силу.
?

Соц закладки
Соц закладки