Випробувальний термін за трудовим кодексом

Зміст

 • 1 Визначення поняття, статті ТК РФ
 • 2 Тривалість випробування для різних категорій працівників
 • 3 Задовільний і незадовільний проходження випробувального терміну
 • 4 Часто виникають питання та нюанси

При укладенні трудового договору з новим співробітником роботодавець зазвичай включає в договір випробувальний термін. Такий захід дозволяє наймачеві протягом зазначеного строку придивитися до нового працівника, оцінити його кваліфікацію, компетентність і відповідність запропонованої посади. До всіх чи застосовне використання випробувального терміну і правочинні дії роботодавця?

Визначення поняття, статті ТК РФ

Можливість застосування випробувального терміну дозволена статті 70 ТК Російської Федерації. Закон інформує, що внесення пункту про випробувальному періоді в трудовий договір не є обов’язковою умовою прийому на роботу, а можливо лише при угоді сторін. Це означає, що період випробувального терміну обов’язково повинен бути прописаний в договорі найму.

Якщо в трудовому договорі немає згадки про випробувальний період, це означає, що працівник приймається на роботу без випробування.

Якщо роботодавець все ж вважатиме за потрібне перевірити компетентність нового співробітника шляхом встановлення періоду випробування, це питання може бути оформлено окремим додатковим угодою. Таке додаткову угоду має бути оформлено до початку роботи працівника.

Слід зазначити, що при укладенні трудового договору з випробувальним періодом на працівника поширюється дія всіх норм трудового права, обумовлених в законодавстві та умов колективного договору.

Існує категорія осіб, застосовувати до роботи яких випробувальний термін забороняється існуючим трудовим кодексом РФ.

Випробувальний термін за трудовим кодексомДо них відносяться:

 • кандидати на роботу, які не досягли 18 років;
 • вагітні жінки;
 • жінки, що мають дітей у віці до півтора років;
 • випускники середніх професійних закладів та вищих навчальних закладів з державною акредитацією, вперше надходять на роботу. Умова має дію протягом одного року після отримання випускником професійної освіти;
 • при прийомі на оплачувану роботу на виборну посаду;
 • при перекладі з однієї на іншу посаду в одній організації або від іншого роботодавця, якщо між ними досягнуто таке узгодження;
 • при укладенні трудового договору на період менше двох місяців.

Інші випадки, при яких застосування випробувального терміну не встановлюються, обмовляються окремо, якщо це передбачено колективним договором або федеральними законами.

Для осіб, які поступають на роботу на державну службу, трудові відносини регулюються федеральним законом «Про державну службу». Згідно з ним при вступі на державну службу, встановлюється випробувальний період строком від 3-х місяців до одного року. При переведенні з одного державного органу до іншого також є випробувальний термін, він може тривати від трьох до шести місяців.

Тривалість випробування для різних категорій працівників

Тривалість випробувального періоду рядового співробітника не може перевищувати трьох місяців. Трудовий кодекс встановлює особливі вимоги для керівного ланки. Для керівників і головних бухгалтерів організацій, їх заступників, керівників філій, глав представництв, а також керівної ланки відокремлених структурних підрозділів різних організацій випробувальний період установлено строком на шість місяців.

Випробувальний термін за трудовим кодексом

В особливих випадках тривалість випробувального періоду для певної посади може бути обумовлена окремо федеральним законом.

Для працівників, прийнятих на сезонну роботу з укладенням трудового договору на термін від двох до шести місяців, випробувальний термін не може тривати більше двох тижнів.

Задовільний і незадовільний проходження випробувального терміну

Випробувальний термін за трудовим кодексомЗакінчення випробувального терміну не оформлюється окремим договором.

Якщо, на думку роботодавця, працівник успішно пройшов випробування, він продовжує працювати далі, при цьому трудовий договір не переукладається.

Якщо з якихось причин працівник не витримав випробування, наприклад, порушував правила трудового розпорядку або допустив брак у роботі, роботодавець має право за власною ініціативою розірвати договір, повідомивши працівника за три дні до звільнення із зазначенням причин звільнення.

Розірвання договору з працівником, які не пройшли випробувальний термін, можливо тільки в тому випадку, якщо випробувальний термін ще не закінчився.

Важливо, що при звільненні працівника як не пройшов випробувальний термін вихідна допомога не виплачується. Профспілкові комітети також не можуть перешкодити роботодавцю звільнити працівника під час випробувального терміну.

Випробувальний термін за трудовим кодексомМожливо вам буде цікаво дізнатися, до чого зобов’язує ТК РФ при стажуванні на робочому місці. У чому відмінність стажування від випробувального терміну і як оплачується така робота?

А так само про обов’язки роботодавця і норми видачі спецодягу для різних професій.

Випробувальний термін за трудовим кодексомЧасто виникають питання і нюанси

 • На період дії випробувального терміну дії працівника підкоряються умовам колективного договору, передбаченого в організації. Працівник повинен повною мірою виконувати свої трудові обов’язки. Зі свого боку, роботодавець також повинен дотримуватися трудове законодавство.
 • Мають місце випадки, коли роботодавець в період випробувального терміну занижує розмір заробітної плати працівника, що суперечить вимогам Трудового кодексу РФ.
 • Трапляються ситуації, коли працівник при влаштуванні на роботу в період випробування сумлінно виконує свої обов’язки, не допускає порушень трудової дисципліни, але при цьому роботодавець відмовляє йому в прийомі на роботу, не маючи на те вагомих підстав.
 • Якщо працівник вважає, що його звільнили під час випробувального терміну неправомірно, він може звернутися в інспекцію з праці. За його запит буде проведена перевірка правомірності звільнення.
 • Якщо випробувальний термін не закінчився, а працівник вважає, що посада його не влаштовує, він має право розірвати договір найму за власним бажанням. Про наступне звільнення працівник повинен повідомити роботодавця не менше ніж за три дні.
 • Якщо під час проходження випробування працівник тимчасово втратив працездатність або відсутній з поважної причини, то період непрацездатності не зараховується у випробувальний термін. Відповідно, випробувальний термін для нього буде продовжено на число днів непрацездатності. Наприклад, якщо прийнятий на роботу співробітник є донором, він може бути відсутнім на роботі, здаючи кров. Відсутність з поважних причин підтверджується відповідними документами.
 • З поважної причини під час проходження випробування працівник може оформити відпустку без збереження заробітної плати, при цьому дні відпустки не входять в тривалість випробувального періоду.
 • Якщо мають місце випадки порушення ст. 70 трудового кодексу РФ, що регламентують положення про випробувальному терміні, звертайтеся в регіональні представництва інспекції з праці.
Соц закладки
Соц закладки