Вдосконалення ІТ-інфраструктури підприємства

Вдосконалення ІТ інфраструктури підприємства

Будь-яке підприємство, що працює в сучасних умовах ведення бізнесу, обов’язково має розвинену ІТ-інфраструктуру. В неї прийнято включати програмно-апаратний комплекс, основною метою якого є збір, обробка, зберігання різноманітної економічної та управлінської інформації, а також видача аналітичних даних, на основі яких приймаються важливі управлінські рішення.

У сучасному світі зміни в апаратних і програмних засобах відбуваються досить швидко, що вимагає постійного вдосконалення всіх елементів ІТ-інфраструктури і призводить до необхідності керівникам підприємств періодично проводити аудит ІТ-інфраструктури.

Основні принципи аудиту

Основною метою, яку переслідує аудит інформаційної системи будь-якої компанії, є її оптимізація і виявлення різних загроз нормальному функціонуванню. Аудит є системним процесом, під час якого фахівці отримують повну інформацію про всіх ключових процесах, що відбуваються в найважливіших ключових вузлах інформаційної системи. При цьому оцінюються наступні параметри інфраструктури:

  • стан серверів і робочих комп’ютерних місць;
  • працездатність і оптимальність мережевого обладнання;
  • актуальність встановленого загального та мережевого програмного забезпечення;
  • відповідність логічної і фізичної структури локальної мережі поставленим завданням;
  • достатність і працездатність периферійних пристроїв;
  • працездатність телекомунікаційних систем та забезпечення безпеки;
  • працездатність і дублювання систем енергопостачання апаратної частини;
  • оцінка пропускної здатності каналів передачі інформації та ін

Під час проведення аудиту серйозна увага приділяється підготовці персоналу, що має відношення до інформаційної системи підприємства, так як людський фактор відіграє істотну роль у достовірності введеної в систему інформації. Проводиться аналіз ефективності прикладних програм, а також узгодженість окремих робочих станцій і загальної системи. Оцінюється монтаж локальних мереж та їх стикування.

Пильна увага приділяється питанням забезпечення мережної безпеки як всередині системи, так і в точках виходу у зовнішню середу. Після аналізу отриманої інформації виробляються конкретні рекомендації щодо удосконалення дослідженої інформаційної системи підприємства.

Значення якісного монтажу локальних комп’ютерних мереж

Вся інформаційна система великого підприємства являє собою об’єднання окремих територіальних підсистем, які зосереджені в функціональних структурних підрозділах. Тому якісний монтаж комп’ютерних мереж і правильне проектування точок їх сполучення з головною інформаційною магістраллю є надзвичайно важливим питанням, що впливає на працездатність всієї ІТ-інфраструктури.

Вибір топології мереж та виконання монтажних робіт необхідно довірити фахівцям, які спираються на набутий досвід і отримані знання. Це стане запорукою успішної довготривалої роботи локальних мереж, об’єднаних у загальну інформаційну мережу підприємства.

Поділитися з друзями:
Відповіді на питання