Система поглибленої роботи з дітьми, що мають загальне недорозвинення мови, опосередковане отстованием в розвитку рухової сфери

Автори: Кожевнікова Н.І. – вчитель-логопед, I кв. категорія, Меркурьева О. Б. -інструктор з фізичної культури, I кв. категорія, муніципальне дошкільний навчальний заклад «Добрянський дитячий садок № 21»

Одним із завдань дошкільного навчального закладу є корекція відхилень у розвитку дитини. Порушення мовлення можна виправити лише при систематичній роботі. У багатьох ДОУ Росії функціонують логопедичні групи, де створені всі умови для подолання дефектів мовлення у дітей. В умовах роботи логопункта дітям з важкими порушеннями мови неможливо надати повноцінну допомогу у розвитку всіх компонентів мовної системи.

Щорічно у нашому дитячому садку на логопункт за рішенням ПМПК ДОУ зараховується 20 дітей підготовчих до школи груп з порушеннями звуковимови. За даними початкового логопедичного обстеження за останні 3 навчальні роки (2007-2009рр.) 70-80% дітей мають порушення всіх компонентів мовлення (ЗНМ III рівня, НВОНР).

У дітей з порушеннями мовлення спостерігається відставання в розвитку рухової сфери, що характеризується поганий координацією рухів, непевністю у виконанні дозованих рухів, зниженням швидкості і спритності виконання фізичних вправ. Найбільші труднощі виявляються при виконанні рухів за словесною інструкцією. Діагностика рухових якостей дошкільнят, зарахованих на логопункт, виявляє низький рівень фізичної підготовленості у 60-70% дітей.

Значення рухової діяльності у розвитку мовлення дитини, відомо давно. Фізіолог В. П. Павлов називав кінетичні імпульси мовленнєвого апарату «базальними компонентами мови». Дослідження М. М. Кольцової, Р. А. Волкової, В. М. Бехтерева свідчать, що «…чим краще у дитини розвинена моторика, тим краще у нього буде розвинена мова». При підвищенні тонусу мовної зони кори головного мозку опосередковано виникає порушення в руховій зоні кори, т. к. дані зони розташовуються в безпосередній близькості, їх клітини на певних ділянках взаємопроникають, переплітаються.

Враховуючи викладені факти, у нашому дитячому садку діяльність вчителя – логопеда та інструктора з фізичної культури здійснюється в тісному взаємозв’язку в рамках корекційної студії «Веселка здоров’я».

Мета роботи: подолання мовного недорозвинення і зміцнення психофізичного здоров’я дітей, що мають порушення мови, опосередковані відставанням у розвитку рухової сфери допомогою використання різноманітних методів корекційної роботи.

Завдання: – збагачувати пізнавально-мовленнєву компетентність дітей, здійснювати необхідну корекцію мовних порушень: виховувати правильне звуковимову, розвивати словниковий запас, граматична будова, зв’язне мовлення, фонематические процеси і загальні мовленнєві навички;
– формувати у дітей потребу в активній діяльності, удосконалювати рухові вміння та навички, розвивати пальчикову моторику, координацію рухів, орієнтування в просторі;
– викликати бажання долати порушення мови і руховій сфері, виховувати у дітей морально-вольові якості особистості;
– сприяти становленню суб’єктивно-ціннісного ставлення до свого здоров’я.

Система поглибленої роботи корекційної студії «Веселка здоров’я» може використовуватися в загальноосвітніх закладах усіх типів, а також застосовуватися батьками з дітьми, які не відвідують дитячі установи. Ігри та вправи, включені в систему, можуть бути використані педагогами в індивідуальній і фронтальній роботі з дітьми.

Дана система розрахована на один навчальний рік для дітей підготовчої до школи групи. Інтегровані заняття проводяться 1 раз в тиждень в спортивному залі. Тривалість заняття 30-35 хвилин.

Системоутворюючою одиницею роботи є комплексно-тематичне планування, провідним принципом якого є інтеграція пізнавально-мовленнєвої і фізичної діяльності дітей.

Структура заняття включає 7 етапів (відповідає 7 доріжках веселки):

1) вступна бесіда та розминка.
2) артикуляційна, дихальна, пальчикова гімнастика, вправи на розвиток фонематичного сприйняття;
3) вправи на розвиток координації мовлення з рухами;
4) лексико-граматичні ігри;
5) вправи на розвиток рухових умінь і навичок;
6) рухливі і малорухливі ігри;
7) релаксація.

Всі структурні елементи заняття тісно переплетені між собою та органічно пов’язані однієї лексичної теми. В фізкультурно-мовленнєвих заняттях присутнє раціональне поєднання статичних і динамічних навантажень, що особливо важливо для дітей з порушеннями мовлення.

З метою глибокого вивчення розвитку кожної дитини розроблений і проведений моніторинг корекційної роботи (п’ятирівнева система). Його результати показали, що у дітей спостерігається позитивна динаміка по кожному з обстежених параметрів (звуковимова, лексика, граматична будова мовлення, зв’язкова мова, фонематические процеси, просторова орієнтування та часові уявлення, дрібна моторика загальна моторика).

Система поглибленої роботи (корекційної студії «Веселка здоров’я») за даними моніторингу затверджена педагогічною радою і входить в освітню програму ДНЗ в розділ «Зміст корекційної роботи».

Завантажити документ

Соц закладки
Соц закладки