Київська Русь, при всій її могутності та розмірах, ніколи не була централізованою державою. У період свого розквіту вона являла собою єдине ціле, в основному, за рахунок авторитету правлячих князів. Причини феодальної роздробленості Русі, коротко описані в даному розділі, лежать в невдалій політиці київських князів по відношенню до своїх нащадків. Почався цей період в 1132 році зі смертю останнього великого князя Мстислава Володимировича Мономаха. Після цього вся Київська Русь розпалася на безліч князівств, які за своїм розміром були порівнянні з королівствами західної Європи. Першими з-під влади Києва вийшли Новгород та Полоцьк, слідом пішли Галич, Чернігів та багато інших. Цей період тривав в історії Русі аж до 1480 року.

Причини феодальної роздробленості Русі коротко поділяються на три групи. В першу чергу, це економічні фактори – економічна система кожного князівства дозволяла їм стає повністю самостійною одиницею. У них вироблялося все необхідне для життя, тому всі вони залишалися економічно незалежними один від одного. Міста в цих князівствах, в основному, успішно розвивалися, і розросталися.

Друга причина – соціальні і політичні фактори. Бояри стали відігравати роль феодальних землевласників, переставши представляти військову еліту. Вони прагнули досягти своєї політичної самостійності. Під їх впливом відбулося так зване «осідання дружини на землю». Данина, яка раніше виплачувалася в Київ, перетворилася на феодальну ренту. В цей час отримував данину князь, як власник і захисник всій території, на якій визнає його владу. Ренту ж знімали самі феодали з тих, хто проживав на належній їм території, і використовував отриману землю.

І останньою основною причиною, по якій стався розпад потужного Київського князівства, став стан справ на міжнародній арені східної Європи. Шлях «з варяг у греки» був припинений, хоча раніше він був однією з основних статей доходів для київських князів. Завершальним ударом по Київській Русі, і без того перетворилася в скупчення безлічі дрібних князівств, стало вторгнення Золотої Орди. Всі ці причини разом послабили колись могутня держава, яке було об’єднано і звільнено з-під монгольського гніту лише в 1480 році.

Соц закладки
Соц закладки